Huisregels

Welkom bij Repair Café Veldhoven! We hebben een paar eenvoudige regels die we graag met u delen. Of u nu langskomt om iets te repareren of gewoon voor een gezellig praatje, we heten u van harte welkom op onze verschillende locaties. Door ons te bezoeken, gaat u akkoord met deze regels.

1. De activiteiten van het Repair Café́ worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

2. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

3. Bij drukte wordt maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

4. Reparaties worden zo veel mogelijk samen met de bezoekers uitgevoerd door de reparatiedeskundigen.

5. De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

6. Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor:
- schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies
- schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen
- gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van
activiteiten van het Repair Café.

7. De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, later toch niet blijken te functioneren.

8. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

9. Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald. Dat wordt dan vóóraf aan de bezoeker gemeld.

10. Een bijdrage in de fooienpot wordt erg op prijs gesteld.

11. De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

WEGGOOIEN? MOOI NIET!