Nieuws van het Repair Café

Opening Repair Café Veldhoven: Een Nieuwe Start voor Duurzaamheid

Voorzitter Will Kooke begon zaterdag 18 mei om 10.30 uur met een toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van het Repair Café Veldhoven. Hij had toehoorders genoeg; er waren veel belangstellenden aanwezig. Hij begon met te vertellen dat duurzaamheid niet langer een abstract begrip is, maar een concrete noodzaak. En dat Veldhoven vanaf deze zaterdag een initiatief heeft dat zowel onze gemeenschapszin als onze planeet ten goede komt: het Repair Café.

Lees meer »