Privacy & Cookies

Momenteel gebruiken we nog geen cookies, omdat we (nog) geen advertenties plaatsen en nog geen Google tracking aan hebben staan en men ook niet hoeft in te loggen om de website te kunnen lezen. In de toekomst kan dit mogelijk veranderen. Indien dat het geval is, zullen wij hier een aangepaste tekst plaatsen, waarin exact duidelijk wordt gemaakt wat voor cookies we gebruiken en waarvoor. 

Als je ons een email stuurt via het formulier, ontvangen wij uiteraard je email adres. Indien je persoonlijke gegevens verstuurt via het formulier, ontvangen wij die natuurlijk ook. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je ons per email stuurt. Wij zullen niet anders doen met je gegevens, dan proberen je te helpen met je vraag aan ons.